VÅRT MANIFEST!

Mer kunskap om hjärnan och kreativitet ger helt nya förutsättningar att lyckas driva lönsamma företag!

Vi är två människor som alltid haft ett brinn för kreativitet. Att göra. Tänka ut. Klura. Med det i bakfickan tog livet oss på olika banor. En tog vägen om formgivning och kommunikation och en tog vägen som processledare för digitala utvecklingsprojekt. Både två med roller där kreativitet i allra högsta grad spelar en nyckelroll. Och med alla dessa erfarenheter i bagaget har vi nu startat en annan resa. Nämligen den om hjärnan och kreativitet. I våra tidigare arbetslivserfarenheter har vi ofta stött på många av de förutfattade meningar som finns om kreativitet. Meningar som inte alltid har så stor förankring i sanningen om hur kreativitet egentligen fungerar.

Varken de fördomar som finns eller de arbetssätt vi ofta använder oss av ute på arbetsplatserna matchar det som vi idag genom forskning vet om hjärnan och kreativitet. Därför är vi övertygade om att mer kunskap om hur hjärnan och kreativitet faktiskt fungerar kan hjälpa oss att både stärka och utnyttja denna unika kompetens som vi människor är utrustade med. Vi brukar prata om kreativ kondition. Vi tycker det är ett bra uttryck som faktiskt beskriver vad det handlar om. Hjärnan är som en muskel, gjord för att tänka, analysera och problemlösa. Men har vi verkligen fått kläm på hur vi kan utnyttja det som bäst!? Och inte minst, ser vi till att hålla igång och träna för att bibehålla vår kreativa kondition? Här finns en otroligt stor potential för alla företag och organisationer att hitta mer framgångsrika sätt att arbeta på!

VAD MIN ERFARENEHET HAR LÄRT MIG

Det finns många branscher som ännu inte har upptäckt vinsten av att arbeta mer medvetet med kreativitet!

I mitt yrkesliv, där jag haft roller som handlat om implementering av systemstöd, har jag mött kunder och kollegor som ofta har känt sig väldigt vilsna när vi har behövt skapa något som vi inte riktigt vet vad det ska bli. Inom IT-världen är man så van vid att ha ett system eller en kravbild att luta sig emot så att man ofta glömmer att ställa sig frågan "varför" eller “är detta verkligen vad vi behöver”? Det agila arbetssättet har såklart utmanat både budgetar och tidsplaner de senaste åren, men hur kryddas sprintarna med innovation?

När tekniska lösningar dessutom förändras i enorm takt så är det lätt att fokusera på stressen av att hänga med, istället för att stanna upp och fokusera på vilka nya affärsmöjligheter förändringarna ger. Här ser jag ett kreativt arbete som behöver ta form, där organisationer idag behöver se på sin mjukvaruutveckling, sin affärsutveckling och sin erbjudandeutveckling som en kreativ process. Om klassiska roller inom IT; utvecklare, lösningsarkitekter, analytiker, projektledare, säljare mfl kan använda fördelarna av ett kreativt förhållningssätt så kommer projekten få större utväxling på ROI, nytta och bli mer innovativa.

Se mer om våra tjänster
VAD MIN ERFARENHET HAR LÄRT MIG

Kreativitet handlar både om att ta ett större ansvar och att ge bort ett större ansvar.

Genom mina erfarenheter med att jobba med kommunikation och design har jag sett skillnaden det kan göra, när vi alla delar samma vision om vad den kreativa insatsen ska göra för oss. Oavsett om det handlar om problemlösning eller idégenerering så finns det vissa gemensamma nämnare som kreativiteten behöver för att kunna göra skillnad. Och de här behöver vi skapa en större förståelse kring för att bättre kunna utnyttja denna magnifika funktion som vi är utrustade med. Det innebär ofta om att alla behöver ta ett större gemensamt ansvar för att kreativiteten ska få en bra grogrund. Och det handlar också om att släppa kontrollen och ge bort ett större ansvar till dem som ska sätta bollar i rullning.

Därefter handlar det väldigt mycket företagskultur, samarbete och kommunikation. Vi är alla kreativa varelser och kan bidra till affären eller projektet på olika sätt. Vi måste börja se oss som en kreativ enhet och dra nytta av att vi alla har det i oss, och inte tro att kreativitet är något som är få förunnat eller någon magisk liten bubbla som kan göra underverk lite då och då. Kreativitet behöver odlas och den kreativa muskeln behöver tränas! När man har sett den skillnaden det kan göra för en arbetsgrupp, en organisation eller företag då har jag svårt att se att man skulle vilja gå någon annan är väg!

Börja odla kreativitet

Kontakta oss gärna!

EMMA ANDERBERG

emma@enkulresa.se

0706-799694

TINA MATTSSON

tina@enkulresa.se

0708-254946

FÖLJ OSS GÄRNA!