KREATIVITET

Vi tappar vår kreativa förmåga ju äldre vi blir

Av april 25, 2021juni 17th, 2021Inga kommentarer

1992 fick två amerikanska forskare Dr. George Land och Dr. Beth Jarman uppdraget av NASA att utveckla ett test för att mäta den kreativa potentialen av deras “rocket scientists” och ingenjörer. Forskarna blev sedan nyfikna på hur detta resultat skulle bli om de testade andra grupper också. De började med 1600 4-5 åringar där det visade sig att 98% av dem ansågs vara kreativa. Då ville de såklart fortsätta och ju äldre barnen blev desto lägre blev procenttalen.

När sedan testet gjordes på vuxna, kan ni gissa hur många procent som var kreativa enligt testet?

Svar: 2%! Vad hände med kreativiteten längs vägen?

Svara oss gärna